مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Managed server Plan 1 - Processor Intel® Atom™ C2758
8GB RAM/Memory
250GB SATA Hard Drive
/29 - 5 Usable IP Addresses
10TB Bandwidth Gigabit Port
24-72 Business Hours Provisioning Time

Managed Server Plan 2 - Processor Intel® Atom™ C2758(8 Cores)
16GB RAM/Memory
500GB SATA Hard Drive
/29 - 5 Usable IP Addresses
10TB Bandwidth Gigabit Port
24-72 Business Hours Provisioning Time

Managed Server Plan 3 - Processor Intel® Atom™ C2758(8 Cores)
32GB RAM/Memory
1st Hard Drive 1TB SATA Hard Drive
2nd Hard Drive (For Backup) 1TB SATA Hard Drive
/29 - 5 Usable IP Addresses
Software RAID 1
10TB Bandwidth Gigabit Port
24-72 Business Hours Provisioning Time

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.7.202) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution